The Headless Monster

Guia didàctica

The Headless Monster és una activitat ideada per encoratjar els infants a llegir llibres en anglès. Està adreçada als cicles mitjà i superior, però es pot adaptar també per als alumnes del cicle inicial.

Abans de la sessió

A continuació trobareu un llistat de les paraules clau que es fan servir en l’activitat. Els exercicis d’aquesta guia també estan basats en aquest vocabulari. Les paraules estan dividides en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. Abans d’assistir a la sessió, convé que els alumnes estiguin familiaritzats, com a mínim, amb les paraules del nivell bàsic; si voleu repassar amb ells també les del nivell intermedi, encara millor. Segons el nivell d’anglès dels vostres alumnes, resta al vostre criteri la conveniència o no de familiaritzar-los amb les paraules del nivell avançat.

Després de la sessió

Es preferible que els alumnes facin els exercicis d’aquesta guia després d’haver vist la sessió de The Headless Monster, ja que els exercicis estan basats en l’activitat. L’objectiu dels exercicis és consolidar el vocabulari d’una forma entretinguda per als alumnes.

Si us plau, feu còpies de la guia i repartiu-les entre els alumnes.

A continuació trobareu una explicació de cadascun dels exercicis i la seva solució.

LET’S MAKE A MONSTER

Exercici basat en l’escena en què tres alumnes interpreten a Crazy Doc, Wicked Witch i Great Painter. Es tracta de refermar les paraules clau d’aquesta part de l’activitat.

Solució: 1 night; 2 Crazy, masterpiece; 3 head; 4 arms, fingers; 5 balloon, face.

THE BOOK OF SPELLS

Repàs del vocabulari de l’escena del reader i el mocador tacat. Solució: 1 handkerchief (o hanky/hankie); 2 grandmother (o grandma/granny); 3 black; 4 magic; 5 huge; 6 holes, stain; 7 wand; 8 hand.

AT THE LIBRARY

Es tracta de trobar els errors ortogràfics en els títols dels llibres, de manera que els alumnes es familiaritzin amb el nom en anglès d’alguns llibres molt coneguts.

Solució: Charlie and the Chocolate Factory; Anne Frank: The Diary of a Young Girl; Gone with the Wind; The Swiss Family Robinson; The Adventures of Robin Hood; The Wonderful Wizard of Oz; Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

YOU CAN DO IT!

Uns mots encreuats (crossword) per repassar vocabulari.

Solució:

image14 - Ruskus Patruskus

THIS IS MY MONSTER

Els alumnes han de trobar el camí pel laberint, i després han de fer un dibuix lliure d’un monstre tot escrivint head, hands, arms i fingers allà on correspongui.

WHAT KIND OF BOOKS ARE THESE?

En els requadres, els alumnes han d’escriure This is a __________ book afegint-hi la paraula que correspongui en cada cas.

Solució: Murder on the Orient Express—MYSTERY; The War of the Worlds—SCI-FI; The Adventures of Tintin—COMIC; Alice’s Adventures in Wonderland—FANTASY; Dracula—HORROR.

THE MAGIC OF WORDS

La clàssica sopa de lletres (word search).

Solució:

sopa de lletres respostes - Ruskus Patruskus