Ruskus’ Little Train

Guia didàctica

Ruskus’ Little Train és una obra adreçada al cicle infantil i inicial. La guia està adreçada en general als infants del cicle infantil i del cicle inicial. Tot i això, convé adaptar els exercicis segons el nivell i l’edat concreta dels alumnes.

Abans de la sessió

Durant l’obra, en Ruskus i el titella canten només la primera estrofa, que convé que els alumnes coneguin. Tot i això, aquí teniu la lletra sencera, per si la voleu treballar amb els infants:

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the trav’ller in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often thro’ my curtains peep,
For you never shut your eye,
Till the sun is in the sky.

‘Tis your bright and tiny spark,
Lights the trav’ller in the dark,
Tho’ I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Després de la sessió

La guia consta de set fitxes. És recomanable fer només una o dues fitxes per sessió, i dedicar una part del temps a comentar-ne el contingut. Per consolidar-ho encara més és bo que els infants diguin en veu alta les frases o paraules de la fitxa, sigui en grup o individualment. Si us sembla convenient, en acabar els nens poden acolorir els dibuixos de la fitxa amb llapis de colors.

Si us plau, feu-ne còpies i repartiu-les entre els alumnes:

A continuació trobareu alguns suggeriments i comentaris específics sobre cadascuna de les fitxes.

WHO ARE YOU?

L’objectiu d’aquest apartat és refermar la forma bàsica de saludar i dir el nostre nom en anglès: Hello, my names is ___. (Com a exemple, a la part superior de la fitxa en Ruskus i la Fada Màgica es presenten a si mateixos). Els alumnes han d’escriure el seu nom i després dibuixar-se.

TIME TO WRITE

Al costat de cada dibuix els alumnes han d’escriure la paraula corresponent en anglès. Com ajuda s’ha posat la primera lletra de cada paraula (de dalt a baix, Train, Nose, Car, Shoe). Per als alumnes de P-3 i P-4 podeu posar-hi també la resta de les lletres i deixar que ells les repassin.

TIME TO DRAW

Aquest exercici es pot aprofitar per dir en veu alta les vocals en anglès: a [ei], e [i], i [ai], o [ou], u [iu]. Cadascuna de les paraules conté una vocal, i els alumnes han de fer un dibuix relacionat amb la paraula. Alguns exemples podrien ser:

  • Hand: una mà, un guant, un dit…
  • Leg: unes cames, algú amb les cames llargues, uns pantalons…
  • Big: un gegant, un elefant, una muntanya…
  • Hot: foc, una espelma, un forn de cuina…
  • Cut: unes tisores, un ganivet, una espasa…

LET’S COUNT

Els infants han de comptar quants passatgers van damunt del tren cada vegada, i posar el nombre corresponent al requadre del costat. Els alumnes de P-5 poden, a més, escriure el nombre amb lletres (de dalt a baix, 1 one, 3 three, 2 two, 5 five, 4 four). Per als alumnes de P-3 i P-4, es pot fer abans la silueta dels nombres amb punts perquè els uneixin amb una línia. Podeu aprofitar també perquè els infants diguin en anglès el nom dels passatgers que porta el tren (puppet, clown, car, magic fairy, hammer).

WHERE IS MY HAT?

Recordem l’escena en què Ruskus es posa el barret i li cau una vegada i una altra, i expliquem als alumnes que barret en anglès es diu hat. En cadascuna de les files del quadrat s’amaga la paraula hat. L’hem de trobar, i després acolorir els quadrats que correspongui. També es poden repassar les lletres H-A-T amb llapis de colors.

NURSERY RHYME

Les rimes són una manera divertida d’aprendre fàcilment paraules noves. Els nens han de dir les paraules dibuixades (ressaltades en negreta) mentre mouen o assenyalen la part del cos que correspongui:

I have ten tiny fingers,
Ten tiny toes,
Two eyes two ears,
And a little nose.

Amb els infants de P-5 podeu treballar també la resta de la rima:

My hands are clean and ready
To clap form three to four;
My feet are waiting for a chance,
To walk upon the floor.

GOODBYE

Dibuix lliure relacionat amb l’espectacle. Els alumnes poden fer un dibuix lliure de l’obra o d’alguna de les paraules que han après. En acabar poden escriure el seu nom o una paraula en anglès que representi el dibuix.