It’s not Rocket Science

Guia didàctica

Abans de la sessió

It’s Not Rocket Science és una activitat molt visual. El llenguatge sempre s’acompanya d’accions visuals molt clares. Gràcies a això, els alumnes podran entendre i gaudir de l’activitat independentment del seu nivell d’anglès.

Tanmateix, per tal que els infants en treguin el màxim profit, uns dies abans de la sessió es recomanable fer dues coses:

 1. Repassar el vocabulari.
 2. Comentar breument la sinopsi.

Vocabulari

rocket
science
alien
planet
sun
galaxy
star
atom
launch pad
travel
adventure
ring
solar system
route
extraterrestrial

message
molecule
engine
secret agent
radio transmitter
countdown
space
life
mission
hot
launching
cold
space helmet
spaceship
spacecraft
constellation

astronaut
space
landing
Milky Way
hidden
lost
home
come back
liftoff
ignition
big
small
tiny
cloudy
satellite

Planets

Mercury, Venus, Earth (and Moon), Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto*.

Radio communication expressions

“roger”: I have received all the last transmission.
“over”: I have finished talking, and I am listening for your reply.
“over and out”: I have finished talking to you and do not expect a reply.

* Pluto is no longer considered a planet, but a dwarf-planet instead.

Sinopsi

Ruskus Patruskus has a new job as a secret agent. He is puzzled when he receives a secret message with a bizarre mission: he is ordered to get into a space rocket, go to another world and seek out some aliens! But he won’t be alone, since kids will be the spaceship crew. However, to become real astronauts, all of them must learn about atoms, planets and galaxies. The rocket lifts off, travels through outer space and arrives to the mysterious planet. But when they finally meet the aliens, they get a big surprise!

Després de la sessió

Les següents fitxes estan adreçades als alumnes dels cicles mitjà i superior perquè reforcin el vocabulari que han après durant l’activitat. Si us plau, fes-ne còpies i reparteix-les entre els alumnes:

A continuació trobaràs l’explicació de cada fitxa i la solució dels exercicis.

YOUR FIRST MISSION

Els alumnes han d’escriure a cada frase la paraula del requadre de l’esquerra que millor s’avingui.

Solució:

 • A SPACECRAFT is a vehicle used to fly in outer space.
 • If you are using a radio transmitter, you should say “OVER” when you have finished talking.
 • Scientist haven’t found any proof of EXTRATERRESTRIAL life yet.
 • Rockets are launched from a LAUNCH PAD.
 • Counting in reverse is called a COUNTDOWN.
 • A SPACE HELMET is a part of a space suit.
 • We must go to another planet to accomplish our MISSION.
 • Check out your ROUTE carefully, otherwise you could get lost in space!
 • You should know a lot about SCIENCE to become an astronaut.
 • The Moon is the SATELLITE of the Earth.
 • Don’t tell anybody that you are a SECRET AGENT.
 • We are ready to begin an exciting new ADVENTURE!

SCIENCE!

Es tracta que els alumnes facin una petita redacció dins del requadre fent servir les paraules science, rocket, travel, life i planet. Es recomana que la redacció tingui entre 15 i 40 paraules, però es pot canviar per la quantitat de paraules que sigui més adequada al nivell dels alumnes.

FIND YOUR WAY

La primera part és senzillament un passatemps perquè els infants es relaxin. El camí per sortir del laberint és aquest:

guia13 1 - Ruskus Patruskus

Aquesta és la solució de la resta de la fitxa:

 • A visitor from another planet is an ALIEN
 • The rocket is ready for LIFTOFF
 • If you want to go to outer space you should become an ASTRONAUT
 • The name of our planet is the EARTH
 • Saturn has many beautiful RINGS
 • Our galaxy is called the MILKY WAY
 • If we want to travel through space we need a SPACESHIP
 • If you look at the sky in a cloudless night it is likely that you will see lots of STARS
 • The closest star to us is the SUN
 • We cannot see atoms because they are incredibly SMALL

ON TRAVEL!

Aquesta és la solució a la sopa de lletres (les files i les columnes del requadre coincideixen amb les del dibuix del coet):

image2 1 - Ruskus Patruskus

LOST IN SPACE

La idea és que els infants repassin el nom dels planetes en anglès. Com a ajuda, en el requadre de sota hi ha el nom de tots els planetes.

Solució:

 1. Mercury
 2. Venus
 3. Earth
 4. Mars
 5. Jupiter
 6. Saturn
 7. Uranus
 8. Neptune
 9. Pluto 

A WINDOW TO OUTER SPACE

Els infants han de posar a cada frase les coordenades que corresponguin, com en el vell joc de la batalla naval.

Solució:

 • A black rocket: A3
 • A planet: A2
 • Some aliens travelling through space: B3
 • An astronaut orbiting the Earth: C1
 • A white rocket: B1
 • An alien spaceship: C3
 • Three tiny stars: B2
 • The biggest star: A1
 • Two planets and two stars: C2

ALIEN FAREWELLS

Representa que els extraterrestres parlen al revés, així que per entendre’ls els alumnes han d’escriure les frases a la inversa, és a dir, començant per l’última lletra i acabant per la primera.

Solució:

Foreground alien: “You are very funny! Come back soon to visit us again!”

Rest of aliens: “We love you and we will miss you a lot!”

FREE DRAWING

Els infants poden dibuixar allò que més els hagi agradat de l’activitat.