Clowning

Guia didàctica

Clowning és una paraula de difícil traducció. No vol dir exactament “pallasso”, ni tampoc “fer el pallasso”, sinó que més aviat fa referència a l’art o l’ofici de ser pallasso. Això em va donar la idea de complementar l’activitat amb una guia didàctica una mica especial: us proposo de fer amb els vostres alumnes cinc exercicis de clowning basats en la trama de l’activitat. Tots plegats passareu una molt bona estona alhora que, tot jugant, els infants reforçaran alguns aspectes més senzills de l’idioma anglès. És recomanable fer aquestes activitats en els dies immediats posteriors a la representació, quan l’activitat encara està fresca a la ment dels vailets. El millor és realitzar aquests exercicis en un espai ample i buit, en què els nens es puguin bellugar amb total llibertat sense el risc de prendre mal amb cadires o taules (per exemple, un gimnàs, una aula de psicomotricitat, etc.). Si pot ser, sempre és millor si els nens porten roba ampla i còmoda (com un xandall, per exemple). Cadascú dels nens ha de portar també llapis de colors i un full de paper per a l’exercici final.

Els exercicis d’aquesta guia poden canviar-se o adaptar-se a les necessitats particulars dels vostres alumnes. Si teniu qualsevol observació, crítica o idea respecte a aquesta guia o a l’activitat, us estaré molt agraït si ho voleu compartir amb mi. Com a professional de l’ensenyament, la vostra opinió i experiència poden ser de gran ajuda per millorar.

A crowd in London

Objectiu: reforçar les paraules angleses relacionades amb el moviment (aquest exercici inicial també serveix d’escalfament per als exercicis posteriors).

Els nens són distribuïts equilibradament per la sala, omplint tot l’espai. L’educador els explica que Londres és una ciutat molt gran, amb els carrers atapeïts de gent. Els alumnes han d’imaginar-se que són londinencs passejant per Londres, i han de seguir les ordres que donarà l’educador. Walk!, i comencen a caminar. Stop!, i s’han d’aturar. Altres ordres poden ser: walk slowly, walk VERY slowly, walk faster, run (amb aquesta última ordre s’ha d’anar amb compte que no ensopeguin i prenguin mal), sempre combinades amb stop!, de tant en tant. Una variació pot ser substituir ocasionalment stop per freeze: ara no només s’han d’aturar, sinó que han d’estar-se absolutament immòbils, sense moure ni un muscle.

Dos comentaris més: és recomanable, abans de fer l’exercici, explicar el significat de totes les ordres que es faran servir, de manera que els nens les puguin seguir instantàniament. Les que us proposo són: walk, stop, freeze, walk slowly, walk very slowly, walk faster, run (qualsevol altra ordre que vulgueu afegir també pot funcionar). Recordeu-vos també d’alternar les ordres més dinàmiques amb les més pausades, perquè els nens no es cansin excessivament

What time is it?

Objectiu: reforçar la manera correcta de dir l’hora en anglès.

L’educador recorda als alumnes que hi ha un rellotge molt gran a Londres que s’anomena Big Ben. Un nen és escollit per fer el paper de Big Ben. Amb els seus braços ha de simular les busques d’un rellotge: un braç indicarà l’hora, i l’altre els minuts (el braç que simula la busca horària pot estar una mica flexionat, perquè no es confongui amb el dels minuts). També pot ser divertit dir-li que posi “cara de Big Ben” (faci la cara que faci, sempre serà molt divertit!). Aleshores haurà d’indicar una hora en punt amb els braços (les tres en punt, les sis en punt, etc.), i amb la seva veu haurà d’imitar les campanades del Big Ben que corresponguin a l’hora indicada. Per exemple, si amb els braços indica que són les quatre, haurà de fer quatre “gongs” amb la veu. Si s’equivoqués (per exemple si amb els braços indiqués que són les sis, però fes només cinc campanades), això també pot ser divertit i una bona excusa per a fer més preguntes, per exemple: is he (or she) right or wrong? Is it five or six o’clock?

Dos alumnes més s’aixequen. Un ha de preguntar: what time is it?, i l’altre ha de contestar adequadament. El joc pot complicar-se més si l’educador mou el braç “dels minuts” del nen que fa de Big Ben de manera que indiqui un quart, dos quarts, etc., i es repeteix la pregunta novament. Quan ja està tot fet, els nens s’asseuen i tres nens diferents són escollits per fer el joc.

The royal mirror

Objectiu: remarcar el significat d’alguns mots anglesos oposats: left and right, up and down, hand and foot. Abans de fer l’exercici, és recomanable explicar als alumnes el significat d’aquestes sis paraules.

Tots els nens es distribueixen per parelles, omplint equilibradament tot l’espai. Cada nen es posa davant la seva parella, i s’han d’imaginar que entre tots dos hi ha un mirall invisible. Un fa el paper del rei (o la reina) d’Anglaterra, i l’altre representa la seva imatge reflectida al mirall. El rei farà moviments suaus i lents seguint les ordres que li vagi donant l’educador, i la imatge ha d’imitar els moviments exactament (remarcar-los que és molt important que tots dos estiguin molt concentrats. Quan s’aconsegueix una bona compenetració entre tots dos participants, realment sembla que un sigui la imatge de l’altre, i és un exercici fascinant de contemplar). Hi ha 8 ordres diferents: left hand up, left hand down, right hand up, right hand down, left foot up, left foot down, right foot up, right foot down.

L’educador ha de dir l’ordre i deixar prou temps perquè els nens l’acompleixin, abans d’indicar-los el següent moviment. Per exemple: left hand up!, i el rei ha de pujar lentament la mà esquerra, seguit exactament per la seva imatge. Left hand down!, i el rei baixa suaument la mà. L’exercici podria continuar amb left foot up!, i després left foot down!

La part més divertida ve de combinar les ordres. Per exemple: right hand up!, i desprès left foot up!, i els nens s’han d’aguantar fent equilibris. (Un gag final, idea d’un conegut mag americà, és ordenar-los: right hand up! Left hand up! Right foot up! LEFT FOOT UP! És una ordre impossible de complir, i facin allò que facin sempre serà divertit!).

A list of Words

Objectiu: reforçar en la ment dels infants el significat i la pronunciació d’algunes de les paraules angleses que es fan servir a l’activitat.

Amb els nens asseguts en rotllana, a cada nen se li assigna una paraula en anglès i se li explica el seu significat. Cada nen ha de procurar memoritzar molt bé la seva paraula. Quan tots tenen la paraula assignada, es fa una primera ronda en què cadascú diu la seva paraula en veu alta (aquí l’educador pot aprofitar per corregir errors de pronunciació). Quan la ronda està completa, l’educador explica que es farà una segona volta en què cada nen, després de dir novament en veu alta la seva paraula, passarà al centre de la rotllana i haurà d’interpretar amb mímica el significat de la seva paraula (per exemple, si a un nen li ha tocat policeman, haurà d’actuar com un policia. Si li ha tocat hat, pot fer com si es posés o es tragués un barret del cap). Quan ja ho ha fet, el nen torna al seu lloc i, abans de seure, diu novament en veu alta la seva paraula, i ara tots els nens la repeteixen en veu alta.

Us proposem la següent llista de 35 paraules (és millor assignar les paraules en ordre, així si algun nen s’oblida de la seva podeu esbrinar ràpidament quina paraula li corresponia amb un cop d’ull a la llista):

Vocabulary

 1. Policeman (o policewoman si és una nena)
 2. Nose
 3. Clock
 4. Magic wand
 5. Phone box
 6. Hat
 7. Bus
 8. Magician
 9. Crown
 10. Necklace
 11. Puppet
 12. Skeleton
 13. Handkerchief
 14. Queen (o king si és un nen)
 15. Stone
 16. Helmet
 17. Card
 18. Map
 19. Cup of tea
 20. Flag
 21. Drawing
 22. Sword
 23. Moustache
 24. Crow
 25. Skull
 26. Ghost
 27. Animal
 28. Guard
 29. Zoo
 30. Park
 31. Wheel
 32. Clown
 33. Eye
 34. Can (en el sentit de llauna)
 35. Book

Let’s draw!

Objectiu: reforçar l’anglès escrit, i alhora servir d’activitat relaxant de cloenda de la sessió.

Com a última activitat us proposem que cadascun dels nens faci un dibuix lliure sobre l’activitat (pot ser, per exemple, el dibuix d’alguna part de l’activitat que li hagi agradat, o de com s’imagina que deu ser Londres, o d’algun objecte que hagi sortit a l’activitat…). L’única condició és que el dibuix ha d’incloure alguna paraula o paraules escrites en anglès (per exemple, si dibuixa un pallasso, podria posar-hi la paraula clown, o si dibuixa el Big Ben podria escriure-hi five o’clock).