Preus i disponibilitat

Disponibilitat actual

Si no veus bé el calendari, si us plau vés a aquest enllaç.

Preus d'activitats educatives per a escoles

 1a sessióSegüent
Escola (1)400 €300 € (2)
Escola rural (ZER)325 €250 € (2)
Centre de màxima complexitat (CMC)250 €225 € (2)

Preus finals amb tot inclòs.

  1. Es recomana que no hi hagi més de 100 alumnes per sessió.
  2. Les sessions consecutives cal que siguin el mateix dia que la primera sessió. Per calcular el preu total, sumeu el cost de la primera sessió i de totes les sessions consecutives. Exemple: tres sessions a una escola costarien (400+300+300) 1000 €, tot inclòs.

Preus d'activitats educatives per a llars d'infants, biblioteques i ajuntaments

 1a sessióSegüent
Ajuntament650 €475 € (1)
Llar d'infants300 €250 € (1)
Biblioteca300 €250 € (2)
Activitat educativa especialSegons pressupost

Preus finals amb tot inclòs.

  1. Llars d’infants i policies locals: les sessions consecutives cal que siguin el mateix dia que la primera sessió. Per calcular el preu total, sumeu el cost de la primera sessió i el cost de totes les sessions consecutives. Exemple: dues sessions a una llar d’infants costarien (300+250) 550 €, tot inclòs.
  2. Biblioteques: les sessions consecutives poden ser en dies diferents, sempre i quan es reservin conjuntament. Exemple: si es reserva simultàniament una sessió al febrer i una altra al juny, la primera costarà 300 € i la segona 250 €, tot inclòs.

Preus d'obres de teatre i animacions

 Preu
Actuació de gran format700 €
Actuació de mitjà format425 €
Actuació de petit format325 €
Animació itinerant225 € (1)
Espectacle especialSegons pressupost

IVA no inclòs.

  1. Preu per hora. La durada mínima és de dues hores. Exemple: tres hores d’animació itinerant costarien (225×3) 675 € més IVA.

Preus per a agències artístiques

 Preu
Actuació de gran format800 €
Actuació de mitjà format475 €
Actuació de petit format350 €
Animació itinerant275 € (1)
Espectacle especialSegons pressupost

Comissió del 15%. IVA no inclòs.

  1. Preu per hora. La durada mínima és de dues hores.