Troba respostes als teus dubtes

Clica en la pregunta que vulguis per a més informació

Què tenen d’especial aquestes activitats?

El tret distintiu de les meves obres és la combinació de l’art del clown amb la màgia i els titelles. He comprovat que aquesta formula encanta la mainada de totes les edats.

Paral·lelament, la triada clown-màgia-titelles també té una vessant pedagògica molt potent que es pot aprofitar per reforçar l’ensenyança de la llengua, la lectoescriptura, la formació d’hàbits i molt més, tal com explico en aquest article.

Com podem aconseguir un millor preu?

Els preus de les activitats educatives estan organitzats en packs. Sempre surt més a compte agafar un pack que no pas una sessió individual.

Per exemple, si s’organitzen sessions de teatre en anglès per a 75 alumnes cadascuna, una sola sessió sortiria a 6 euros per alumne. En canvi, amb el pack de dues sessions quedaria en 5 euros; amb el pack de tres, en 4,67 euros; i amb el pack de quatre, en 4,50 euros.

Es poden organitzar obres diferents el mateix dia i lloc?

Sí. Amb els packs de dos i tres sessions es poden fer fins a dues activitats diferents per dia, en tant que amb el pack de quatre sessions es poden fer fins a tres activitats diferents per dia.

Quina garantia tenim que ofereixes activitats de qualitat?

La millor garantia la trobareu si llegiu les més de 170 valoracions. En una escala de l’1 al 5, la valoració mitjana de totes les activitats és 4,4.

Paral·lelament, també m’avala la meva trajectòria professional de gairebé 20 anys en aquest ofici.

No tenim un espai adient per fer obres de teatre; on podríem organitzar les teves activitats?

Totes les activitats s’han creat amb la idea que siguin tècnicament senzilles i fàcilment transportables. Gràcies a això, s’adapten a tota mena d’espais oberts o tancats, ja sigui una aula de classe, un pati o a un auditori.

Sempre s’hi inclou un equip de so proporcional a l’espai.

Ens amoïna que les obres en anglès facin massa èmfasi en l’aspecte artístic descuidin l’ensenyança del llenguatge

La idea que hi ha darrere les activitats en anglès no és pas entretenir els alumnes, sinó aprofitar els recursos de les arts escèniques per ajudar-los a aprendre anglès.

Per això, tots els trucs de màgia, els diàlegs dels titelles, les pantomimes i els gags de clown s’han afegit amb l’objectiu de reforçar continguts pedagògics concrets. En la guia didàctica de cada activitat podeu consultar els continguts que s’hi treballen.

Som una escola rural amb pocs alumnes d’edats molt diferents; es pot fer una sessió per a tots junts?

Sí. En aquests casos, l’activitat s’adapta a l’edat mitjana dels assistents ─habitualment uns vuit anys─ i s’hi afegeixen continguts específics per als més petits i els més grans. D’aquesta forma, tots els infants hi participen i s’hi senten integrats.

Titella de mà fet amb paper maixé