Bonificació per a les escoles

Tres mesures excepcionals en benefici dels centres educatius durant la pandèmia

Dibuix del coronavirus

1. Sessions addicionals sense cost

En el cas que la sessió s’adreci a un sol grup bombolla (fins a 20-25 alumnes), es podrà sol·licitar una sessió addicional per a un altre grup bombolla sense cost addicional.

Amb això, si l’escola contracta una sessió, pel mateix preu se’n poden fer dues; si contracta dues sessions, se’n poden fer quatre; etc.

Les sessions sense cost tenen tres condicions. (1) La bonificació no s’aplica quan les sessions es fan per a dos o més grups bombolla simultàniament. En aquest cas, les sessions consecutives es cobren al preu habitual. (2) La sessió addicional sense cost s’ha de fer el mateix dia que la sessió de pagament que la precedeix. (3) L’obra de la sessió sense cost ha de ser la mateixa que la de la sessió de pagament que la precedeix.

2. 10% de descompte

Les activitats escolars tenen un descompte del 10% sobre el preu habitual, sempre i quan es portin a terme durant el primer trimestre del curs.

Aquest descompte no s’aplica a les ZER ni a les escoles de màxima complexitat, ja que el preu per a aquests centres ja està rebaixat.

3. Seguretat per als alumnes

  • En tot moment s’hi mantindrà una distància mínima d’1,5 m dels alumnes.
  • Les activitats en anglès es faran sense la participació directa dels alumnes en escena. En canvi, s’hi potenciarà la participació indirecta de l’alumnat.
  • Si l’escola ho considera convenient, les sessions es poden fer amb mascareta. (És responsabilitat del centre especificar amb claredat aquest punt en el moment de fer la reserva.)