Preus d’activitats educatives per a policies locals

Dibuix d'en Ruskus Patruskus aturat a un pas de vianants

INDIVIDUAL

1

sessió

700 €

una sessió d’una activitat educativa sobre educació viària, prevenció i civisme

RECOMANAT

pack

2

sessions

1100 €

dues sessions el mateix dia

sessions adaptades a dues franges d’edat (p. ex. cicle infantil i cicle inicial)

estalvi del pack: 300 €

pack

3

sessions

1500 €

tres sessions el mateix dia

sessions adaptades a tres franges d’edat (p. ex. cicle infantil, cicle inicial i cicle mitjà)

estalvi del pack: 600 €

Preus finals amb tot inclòs; vàlids a tot Catalunya excepte la Val d’Aran.

Titella de mà fet amb paper maixé