Preus d’activitats educatives per a ajuntaments i empreses

Dibuix d'en Ruskus Patruskus aturat a un pas de vianants

INDIVIDUAL

1

sessió

750 €

una sessió d’una activitat educativa

RECOMANAT

pack

2

sessions

1200 €

dues sessions el mateix dia

preu per sessió: 600 euros

pack

3

sessions

1500 €

tres sessions el mateix dia

preu per sessió: 500 euros

Preus finals amb tot inclòs; vàlids a tot Catalunya excepte la Val d’Aran.