Sessions escolars per a grups de convivència estables

A causa de les mesures implementades pel Departament d’Educació, durant el curs 2020-21 les sessions de teatre en anglès a les escoles es faran en base a les mesures següents:

1. Seguretat per als alumnes

  • En tot moment s’hi mantindrà una distància mínima d’1,5 m dels alumnes.
  • Les activitats en anglès es faran sense la participació directa dels alumnes en escena; per compensar-ho, s’hi potenciarà la participació indirecta de l’alumnat.
  • Si l’escola ho considera convenient, les sessions es poden fer amb mascareta. (És responsabilitat del centre especificar amb claredat aquest punt en el moment de fer la reserva.)

2. Sessions addicionals sense cost

En el cas que la sessió s’adreci a un sol grup de convivència estable (fins a 20-25 alumnes), es podrà sol·licitar una sessió addicional per a un altre grup de convivència sense cost addicional.

Amb això, si l’escola contracta una sessió, pel mateix preu se’n poden fer dues; si contracta dues sessions, se’n poden fer quatre; etc.

Les sessions sense cost tenen tres condicions. (1) La bonificació no s’aplica quan les sessions es fan per a dos o més grups de convivència simultàniament. En aquest cas, les sessions consecutives es cobren al preu habitual. (2) La sessió addicional sense cost s’ha de fer el mateix dia que la sessió de pagament que la precedeix. (3) L’obra de la sessió sense cost ha de ser la mateixa que la de la sessió de pagament que la precedeix.

3. Exempció de bestreta

Excepcionalment, durant aquest curs les escoles queden exemptes d’haver de fer una bestreta per reservar una activitat.

4. Cap increment en el preu

El cost de les activitats educatives es manté igual que el curs anterior.